Члены Союза

Союз объединяет основных железнодорожных и портовых операторов, крупные компании по инфраструктуре, международной логистике и транзиту Эстонии

Logistika ja Sadamate Liidu esinduslik liikmeskond ühendab endas hetkel peamiseid sadama- ja raudteevedude teenuseid pakkuvaid operaatoreid, samuti Eesti suuremaid rahvusvahelise logistika ja transiidiga tegelevaid ettevõtteid.

Членами Союза являютcя:

Члены Союза