Liikmed

Logistika ja Sadamate Liidu liikmeteks võib olla iga juriidiline ja füüsiline isik, kes vastab Ühingu põhikirja nõuetele ning ja kelle tegevus ei ole vastuolus Ühingu liikme kohustustega.

Logistika ja Sadamate Liidu esinduslik liikmeskond ühendab endas hetkel peamiseid sadama- ja raudteevedude teenuseid pakkuvaid operaatoreid, samuti Eesti suuremaid rahvusvahelise logistika ja transiidiga tegelevaid ettevõtteid.

Otselingid liikmete kodulehtedele:

Liikmed