Terminalid

Terminalid

  • Eesti sadamates asuvad Euroopa ühed efektiivsemad terminalid ja kaupade ümberlaadimine toimub kiiremini kui teistes Balti mere sadamates (infrasturktuurid üksteisele lähedal, tööaeg 24/7 ja kaasaegne tehnoloogia)
  • Eesti sadamates on Euroopas ainulaadne olukord, kus sadamates on veel vaba maad uute terminalide ehitamiseks
  • Eesti sadamates asuvad terminalid ja jaotuskeskused on avatud uutele investeeringutele. Sadamad sõlmivad tööstuspargi tulevaste klientidega pikaajalised maa kasutuslepingud ning tagab hea juurdepääsu kaidele ning terminalidele
  • Sadamad loovad tulevastele tööstuspargi klientidele head võimalused oma toodangu/tooraine kiireks ning turvaliseks transpordiks
  • Jaotuskeskused annavad logistikaettevõtteile võimalused integreeritud logistikateenuste osutamiseks, mis hõlmavad lisaks jaotuskeskuses pakutavatele ka rahvusvahelise transpordi- ja tolliteenuseid

Liikmed