Meretransport

Meretransport

Eestis on 45 riigi registrisse kantud sadamat, millest enamus asub Läänemere kaldal. Suurimad Eesti sadamad (maksimaalse sügavuse põhjal):

1. Tallinna Sadam AS, mis koosneb viiest erinevast sadamast:

 • Muuga Sadam – 18m;
 • Paldiski Lõunasadam – 11m;
 • Tallinna Vanasadam – 11m;
 • Paljassaare Sadam – 9m;
 • Saaremaa Sadam: 10m.

2. Sillamäe Sadam – 16m.

Eesti Sadamate pikem nimekiri on leitav SIIT.

Eesti meretranspordi ja sadamate konkurentsieelised

 • Eestis asub Läänemere suurim sadam, kui arvestada nii kauba kui reisijatevedu;
 • Eestis asuvad Läänemere sügavaimad sadamad, mis saavad vastu võtta ka  suuri ookeanilaevu;
 • Eesti sadamad on lihtsalt laevatatavad aastaringselt;
 • Eestis asub Euroopa kõige idapoolsem meresadam, 25 kilomeetrit Venemaa ja Euroopa liidu vahelisest piirist;
 • Eesti vetes on lihtne navigeerida;
 • Eesti sadamatesse on laevadel juurdepääs lihtne ja turvaline;
 • Eesti sadamates asuvad Euroopa efektiivseimaid terminalid, kaupade ümberlaadimine toimub kiiremini kui teistes Euroopa sadamates;
 • Eesti sadamates on Euroopas ainulaadne olukord, kus sadamates on veel vaba maad uute terminalide ehitamiseks;
 • Eesti sadamates on Euroopa kaasaegseim infrastruktuur ja tehnoloogilised lahendused;
 • Eestis on tollivabad tsoonid otse sadamates.

Liikmed