Logistikaklaster

Logistikaklaster

Logistikaklaster on ühisprojekt, mis keskendub liikmete  rahvusvahelisele turundusele,  Eesti logistiliste eeliste tutvustamisele sihtturgudel, vabasid ressursse hõlmavale tootearendusele, logistikaalastele haridusküsimustele ning ettevõtete koostööle IT vallas.

Projekt on otseselt suunatud Eesti riigi ja klastri liikmesorganisatsiooni konkurentsivõime tõstmisele ning rahvusvaheliste kontaktide arvu suurendamisele. Võttes arvesse logistikasektori ettevõtete sidusust äriprotsesside läbiviimisel tarneahelas, samuti paralleelsete tarneahelate olemasolu, on koostöö kaudu võimalik luua märgatavat ressursside kokkuhoidu ning tõsta efektiivsust.

Varasemate projektide käigus on saavutatud oskused koostööks ning suudetud kaardistada olulisemad ning tulemuslikumad sihtriigid. Sellest tulenevalt on oluline jätkata nende sihtriikidega pidevat tööd, et oma võimalusi tutvustades saavutada tegevusmahtude järjepidevat suurendamist.

Mõju osalevatele haridus- ja teadusasutustele on oodatavalt märkimisväärne just praktikutega toimuva koostöö kaudu, mis tagab logistikavaldkonna õppekavade arendamise ja kvaliteetse tööjõu tagamise valdkonna ettevõtetele.

Projekti keskne mõju avaldub logistikakanalite konkurentsivõime suurenemises teiste sarnaste kanalite suhtes ning Eestis tegutsevate logistikaettevõtete kaubamahtude, käivete ja lisandväärtuse suurenemises.

Uuri teiste Eesti tegutsevate klastrite kohta lähemalt siit: www.estonianclusters.ee

ESTONIAN CLUSTERS

Logistikaklaster
Logistikaklaster
Logistikaklaster

Liikmed