Shortsea Shipping

Shortsea Shipping

Euroopa Lähimerevedude Võrgustiku (ESN – The European Shortsea Network)  peamiseks eesmärgiks on Euroopa kasvavate kaubamahtude maanteedelt keskkonnasõbralikematele vee- ja raudteedele suunamise propageerimine.

SPC Estonia kodulehte vaata siit: www.shortseashipping.ee

Lähimereveod on Euroopas aktuaalne teema seoses liigsuure autotranspordi osakaaluga kaasnevate negatiivsete mõjudega. ELi üheks eesmärgiks on arendada lähimerevedusid autotranspordi asemel ning see on olnud viimaste aastate transpordipoliitika üheks keskseks teemaks.

Euroopa Lähimerevedude Võrgustik (ESN) on kõikide riiklike Lähimerevedude Arenduskeskuste lepinguline koostööprojekt. Lähimerevedude piirkonna all käsitletakse kõiki Euroopat ümbritsevate merede ning Euroopa siseveeteede äärseid riike, sh Musta mere idakallast, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrikat.

Liikmed