Eesti konkurentsieelised

Eesti on läbi aastate investeerinud kaubakoridori kaasajastamisesse ning vajaliku taristu ehitusse. Lisaks kaasaegsele taristule on Eesti tuntud euroopaliku ärikeskkonna, stabiilsete ja madalate maksude  ning madala korruptsioonitaseme poolest. Eesti on värav kõige kõrgema ostujõuga piirkondadele – Euroopa Liidule ja Kesk-Aasiale.

Eesti logistilise asukoha eelised:

  • Eesti on Põhja-Euroopa keskpunkt ja selletõttu parim koht jaotuskeskuse loomiseks ning lisandväärtuse andmiseks;
  • Eesti positsioon ajaloolisel ida-lääne suunalisel Siiditeel on kõige efektiivsem kaubatee Aasiast Põhja-Euroopasse;
  • Eesti kaudu toimival kaubaveol rakendatakse kõiki Euroopa Liidu ohutusstandardeid.

Eesti majanduskeskkonna eelised:

  • Liberaalne kaubandus- ja hinnapoliitika;
  • Avatus – kapitali vaba liikumine;
  • Selgus – lihtne maksusüsteem;
  • Parim asukoht kiireks kasvamiseks – 0% maksumäär ettevõttesse tagasi investeeritud kasumile;
  • Kõiki makse saab deklareerida e-maksuameti kaudu;
  • Stabiilsus – Eesti on Euroopa Liidu, NATO, Schengeni ja OECD liige;
  • Korruptsioonivaba majanduskeskkond, varjatud tasudeta.

Liikmed