Raudteetransport

Raudteetransport

Eesti raudtee kogupikkus on 1229 km, sellest 132 km elektrifitseeritud.

AS Eesti Raudtee on raudtee administratsiooni rolli täitev äriühing, kes hoolitseb raudteetaristu arendamise ja korrashoiu, liiklusjuhtimise ja ohutuse eest.

AS Eesti Raudtee tagab raudteetaristu sujuva opereerimise, majandamise ja hoolduse ning efektiivse liikluskorralduse, vastutab raudteetaristu toimimise ja arenduse eest ning on partneriks naaberraudteedele piiriüleste küsimuste lahendamisel ja standardite kokkuleppimisel.

Eesti raudteetransporti konkurentsieelised:

  • Eesti Raudtee on Euroopa efektiivseim raudteeoperaator;
  • Eestil ja Venemaal on pikaajalised raudtee partnerlussuhted, mis tagavad kaupade sujuva ja õigeaegse liikumise;
  • Eesti ja Venemaa tegutsevad ning on omavahel ühendatud rööpmelaiusel 1520mm;
  • Eesti Raudtee sõlmib pikaajalisi ja soodsaid hinnakokkuleppeid;
  • Eesti Raudteel toimib elektrooniline andmevahetus, mis võimaldab kaupade eeldeklareerimist tollis.

Liikmed