Alustame ettevalmistustöid Operaili erastamiseks

Operail alustab sügisel valminud strateegiaplaani ellu viimist. Strateegia eesmärk on majanduslike tulemuste parandamine läbi erainvestori kaasamise, mis võimaldaks ka tegevuse laiendamist välisturgudele.

Strateegiaplaani koostas möödunud sügisel omaniku soovil Operaili juhtkond. Novembri lõpus kinnitas strateegia Operaili nõukogu. Samal ajal tutvustati plaani ka omaniku esindajale, kliimaminister Kristen Michalile. Seejärel jäi Operail ootama valitsuse heakskiitu, et plaaniga edasi minna.

Eile, 15. veebruaril tegi valitsus kabinetiistungil sisulise otsuse teha ettepanek Operaili täielikuks erastamiseks ehk võõrandamiseks, mis on üks osa Operaili strateegiaplaanist.

„Raudteeveod on mahuäri, kus väikesed kogused ja lühikesed sõidud end ära ei tasu. Eesti on paraku raudtee kontekstis väga väike riik, lisaks asume geograafiliselt raudteevõrgustiku lõpp-punktis. Seetõttu on ainuüksi Eesti raudteekaubaveo turul tegutsedes keeruline jõuda kasumisse,“ selgitab ettevõtte juhatuse liige Merle Kurvits.

„Ettevõtte müük erainvestorile võimaldab Operailil oma tegevusraadiust Euroopa suunal laiendada, mis on mahuäris konkurentsieeliseks. See aitab kaasa ka raudtee kui kõige keskkonnasäästlikuma ja ohutuma transpordiliigi säilimisele ja arengule Eestis, mis omakorda turgutab meie tööstus- ja logistikasektorit ning seeläbi Eesti majandust üleüldiselt“ lisas Kurvits.

Operail alustab strateegiaplaani elluviimise, sh erastamise esimeste tegevustega koheselt, kuid protsessi täpsem ajakava ei ole veel teada.

„Anname endast parima, et protsess oleks ühtaegu korrektne ja kiire, sest Operaili äritegevus Eesti kaubaveoturul on praegu kahjumlik, kuid meil on täna ressursse ja potentsiaali, mis võiks tuua olulist kasu nii tulevasele eraomanikule kui ka Eesti raudteesektorile,“ sõnas Kurvits.

(Allikas: https://operail.com/uudised/alustame-ettevalmistustoid-operaili-erastamiseks/)

Liikmed