Tallinna Sadam sõlmis vastastikuse mõistmise memorandumi maailma ühe suurima laevandusettevõttega

Tallinna Sadam allkirjastas täna, 5.aprillil vastastikuse mõistmise memorandumi maailma suurima sõltumatu fiider-konteinervedaja X-Press Feedersiga, et edendada keskkonnasõbralikku laevandust.

Märgilise tähtsusega kokkulepe tähistab kohustust kiirendada roheliste laevanduskoridoride rajamist ja laiemalt merendussektori CO2-heite vähendamist Skandinaavias ja Läänemerel. Lisaks Tallinna Sadamale kuuluvad memorandumisse Rotterdami, Antwerpeni, Helsingi, Kotka, Riia ja Klaipeda sadamad.

Pooltevaheline koostöö algab kahe  laevaliini avamisega 2024. aasta kolmandas kvartalis. Tegemist saab olema Euroopa esimeste regulaarliinidega, mis kasutavad rohelist metanooli – alternatiivset kütust, mille kasvuhoonegaaside heitekogus on vähemalt 60% väiksem kui tavalise laevakütuse puhul.

  • Green Baltic X-PRESS (GBX): Rotterdam > Antwerpen > Klaipeda > Riia > Rotterdam.
  • Green Finland X-PRESS (GFX): Rotterdam > Antwerpen > Helsingi > Tallinn ( Muuga sadam) > Kotka > Rotterdam.

“X-Press Feedersi ja  seitsme sadama koostöö eesmärgiks on rakendada keskkonnasõbralikke laevakoridore ja olla merendussektori jätkusuutlikkuse valdkonna suunanäitajaks. Valisime meie rohelise metanooli laevade esimesteks turgudeks Põhjamaad ja Balti riigid, sest antud piirkondade sadamad ja kliendid on väga vastuvõtlikud keskkonnasõbralikele lahendustele” ütles X-Press Feedersi tegevjuht Francis Goh.

Tallinna Sadama kommertsjuhi Margus Vihmani sõnul on tegemist märgilise sammuga, mis tuleb Tallinna Sadama investoritele ja klientidele kindlasti suurepärase uudisena. „Merendussektori jätkusuutlikumaks muutmine ning keskkonnajalajälje vähendamine on kõigi turuosaliste südameasi. Seetõttu on äärmiselt tervitatav, et esimesed reaalsed sammud puudutavad transpordiks kuluvat kütust. Tallinna Sadam on regiooni üks kiiremini digitaliseerunud sadamaid ning peatselt saame öelda sama ka uut-tüüpi kütuste kasutuselevõtu kohta,” ütles ta.

Gohi lisas, et vastastikuse mõistmise memorandum oluline verstapost merendussektori jätkusuutliku tuleviku kindlustamiseks. “Koostöös Euroopa seitsme juhtiva sadamaga saame ühiselt edendada keskkonnasäästlike tehnoloogiate kasutuselevõttu, mis kiirendab meie tööstuse süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamist,” ütles ta.

Memorandumi alusel teevad lepinguosalised koostööd, et arendada  infrastruktuuri alternatiivsete kütuste, näiteks rohelise metanooli tarnimiseks ja punkerdamiseks. Lisaks soodustavad osapooled selliste kütusetarneahelate arendamist, mille kasvuhoonegaaside heitkogused on null või peaaegu null. Samuti pakutakse kokkuleppe alusel sadamatöötajatele ja meremeestele täiendkoolitusprogramme seoses alternatiivsete kütuste käitlemisega ning arendatakse digitaalseid platvorme sadamakülastuste optimeerimise tõhustamiseks. Lisaks korraldavad lepinguosalised korrapäraseid kohtumisi, et ajakohastada ja arutada keskkonnahoidlike laevanduskoridoride edasiarendamiseks võetavaid meetmeid.

X-Press Feeders

1972. aastal asutatud X-Press Feeders on maailma suurim sõltumatu ühisveoettevõtja. Ettevõtte tegevus on laienenud üle kogu Aasia, Lähis-Ida, Aafrika, Kariibi mere piirkonna, Ladina-Ameerika, Vahemere piirkonna ja Euroopa. X-Press Feeders ei oma, rendi ega kasuta konteinereid, pakkudes transporditeenuseid ainult konteinerite käitajatele, mitte omanikele või laevatarbijatele, mis võimaldab tegutseda usaldusväärse ja sõltumatu lepingupartnerina. X-Press Feedersil on üle 100 laeva, mis külastavad rohkem kui 180 sadamat üle maailma.

(Allikas: https://www.ts.ee/tallinna-sadam-solmis-vastastikuse-moistmise-memorandumi-maailma-uhe-suurima-laevandusettevottega/)

Liikmed