2024. aastal pakub Operail kaubaveoteenust hinnapakkumise alusel, raamleping vajalik ei ole

Teavitame, et 2024. aastal pakub AS Operail kaubaveoteenust hinnapakkumise alusel üldtingimusel. See tähendab, et eraldi raamlepingu sõlmimine ei ole vajalik. 

Kaubaveoteenuse saamiseks saada e-kiri aadressile sales@operail.com. Võimalusel märgi päringus kohe ära:

 • Kauba saatja
 • Kauba saaja
 • Kauba nimetus
 • Kauba kood
 • Kauba päritolu
 • Marsruut
 • Lähtejaam
 • Sihtjaam
 • Vagun ja kuuluvus
 • Maht (tonni kuus, aastas)
 • Kaupa vagunis (tonnides)
 • Planeeritav veo alguskuupäev

Saadame igale päringule vastuseks personaalse pakkumise. Kui pakkumine sobib, saame liikuda edasi veoplaani tellimise ja kinnitamise juurde.

Info ei puuduta kliente, kellega on sõlmitud või sõlmimisel hankeleping.

Ootame kõiki seniseid ja uusi kliente julgelt meie poole pöörduma oma kaubaveo sooviga. Süveneme igasse projekti eraldi ja pakume parima individuaalse lahenduse!

(Allikas: https://operail.com/uudised/2024-aastal-pakume-kaubaveoteenust-hinnapakkumise-alusel-raamleping-vajalik-ei-ole/)

Liikmed